Jesteś tutaj

Działanie 8.2 – 2013r.

 
 
Projekt w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pt.
 
 
„Wdrożenie systemu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Multikart i jego integracja z systemami informatycznymi partnerów biznesowych”
 
 
Beneficjentem projektu jest:  Multikart sp. z o.o.
 
 
Całkowity koszt realizacji projektu: 797 300,00 PLN
 
Wartość dofinansowania: 558 110,00 PLN
 
 
Planowany do wdrożenia system B2B ma zoptymalizować wspólne przedsięwzięcia partnerów i usprawnić funkcjonowanie wszystkich współpracujących podmiotów.
 
Projekt obejmować będzie wprowadzenie w pełni zelektronizowanego, zautomatyzowanego i zintegrowanego systemu wymiany danych, informacji, dokumentów, transakcji itp. pomiędzy współpracującymi podmiotami.   
 
 
 
 
 
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.