Jesteś tutaj

Działanie 8.2 – 2014r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje”
 
Multikart Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 8.2 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
 
Tytuł projektu: ”Wdrożenie systemu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Multikart 
sp. z o.o. i jego integracja z systemami informatycznymi partnerów biznesowych”
 
Multikart sp. z o. o. jest dystrybutorem telekodów do doładowań telefonów komórkowych 
Pre-paid w wersji elektronicznej oraz jest dystrybutorem telekodów VOIP umożliwiających dostęp do usług operatorów telefonii VOIP. Przedmiotem realizowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez integracje systemów informatycznych Wnioskodawcy z 2 przedsiębiorstwami współpracującymi. W zakres projektu wchodzi budowa pełnego systemu B2B, bazującego na standardzie EDI/EDIFACT. 
Elektroniczna wymiana danych zastosowana zostanie w następujących procesach biznesowych: weryfikacja rozliczeń i płatności, możliwość generowania raportów w czasie rzeczywistym, proces rozliczania się pomiędzy partnerami, dokumentacja księgowa, uruchomienie kampanii marketingowych, stan realizacji kampanii marketingowej, raportowanie i szczegółowe analizy związane z efektywnością kampanii. 
 
 
Całkowita wartość projektu: 713 700,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 496 955 PLN
Okres realizacji: 2014 – 2015
 
 
Osoba do kontaktu: Joanna Syguła 
 
www.poig.gov.pl                                              www.mir.gov.pl                                                 www.parp.gov.pl